تحقيق لعاب و سفال و رنگ آميزي آن

تحقيق لعاب و سفال و رنگ آميزي آن|دانلود با لینک مستقیم فایل||wst|34009646|zcn
تحقيق لعاب و سفال و رنگ آميزي آنمقدمه: رنگ آميزي در ميان مردم فلات ايران سابقه اي دراز دارد. اگر اينك زمان شروع آن را (در گذشته‌ي دور) ندانيم و نتوانيم نخستين جماعتي از اين فلات را كه بكار رنگ آميزي پرداخته اند بشناسيم. باري به اين مي توانيم توجه داشته باشيم كه «گل اخرا»‌ي سرخ و زر...